VNDT cập nhật tính năng eKYC

VNDT

Người chia sẻ

Share this

Để đảm bảo tính năng bảo mật của tài khoản người dùng, ứng dụng VNDT nâng cấp mức độ bảo mật cho tài khoản thông qua tính năng eKYC. Cụ thể các tài khoản đã KYC sẽ bị hạ xuống cấp độ 1 (cấp độ thành viên) để thực hiện eKYC.

Các tài khoản đã KYC ở cấp độ cũ cần phải cập nhật eKYC để đảm bảo quyền lợi cấp độ đã có.

Thời gian cập nhật: ngày 27/ 07/ 2022

Xem chi tiết hướng dẫn eKYC tại đây

VNDT trân trọng thông báo!

More byVNDT