V-pay

Đột phá về ứng dụng của crypto, với chức năng Thu hộ – Chi hộ, V-Pay hỗ trợ người dùng ví VNDT có thể sử dụng crypto để giao dịch các hoá đơn tiêu dùng của mình và giao dịch các dịch vụ thiết yếu hàng ngày.

Chức năng này được xây dựng dựa trên việc hoán đổi crypto sang fiat tự động trên ví VNDT.

Ngoài ra với tính năng QR-code Payment và Co-Brand Card, người dùng sẽ có thể sử dụng tài sản số trên ví VNDT ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.