Trung tâm trợ giúp


Vô hiệu hóa xác thực SMS

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn, nhấn chọn [Tài khoản] phía dưới góc trái màn hình sau đó chọn  [Bảo mật]      

Trong mục bảo mật bạn vui lòng nhấn [Trình xác thực SMS

Trong mục hủy kích hoạt xác thực SMS bạn vui lòng nhấn [Gửi mã] tại số điện thoại để nhận mã. Sau khi có mã vui lòng nhập mã vừa nhận được và nhập mật khẩu rồi nhấn [Gửi] để tiến hành vô hiệu hóa

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi mã xác thực về số điện thoại bạn thông qua cuộc gọi. Thời hạn nhận mã là 60s, vui lòng nghe máy để nhận mã kịp thời.