Trung tâm trợ giúp


Vô hiệu hóa xác thực Google Authenticator

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn, nhấn chọn [Tài khoản] phía dưới góc trái màn hình sau đó chọn  [Bảo mật]

Tại trang bảo mật bạn vui lòng nhấn chọn [Trình xác thực Google] , vui lòng nhấn tắt ở mục kích hoạt xác thực Google để tiến hành vô hiệu hóa 

Tại đây bạn nên đọc cẩn thận lời nhắc sau đó mới nhấn chọn [Tôi chắc chắn muốn hủy kích hoạt]

Bạn vui lòng nhập mật khẩu và mã Google Authenticator đã lưu tại Authenticator sau đó nhấn [Hủy kích hoạt Xác thực google] để vô hiệu hóa