Trung tâm trợ giúp


Thêm email vào tài khoản đăng ký bằng số điện thoại

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn, nhấn chọn [Tài Khoản] phía dưới góc trái màn hình sau đó chọn  [Hồ Sơ Của Bạn]

Trong mục hồ sơ bạn vui lòng chọn [Email] để thực hiện bước tiếp theo

Điền địa chỉ email bạn muốn thêm và nhấn [Gửi OTP]

  • Nhập mã OTP mà bạn nhập được thông qua email.
  • Sau đó nhấn [Gửi mã] để nhận mã OTP về số điện thoại bạn sử dụng để đăng ký tài khoản.
  • Cuối cùng, bạn nhấn [Gửi đi] để hoàn thành.