Trung tâm trợ giúp


Tăng thu nhập trên VNDT

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn. Sau đó nhấn chọn [Tăng thu nhập]

Trên trang tiết kiệm vui lòng nhấn [ Tạo mới tài khoản tiết kiệm]

     

 

       

Chọn loại sản phẩm tiền gửi bạn muốn gửi : Tiết kiệm linh hoạt hoặc Tiết kiệm cố định.

 

 1. Loại tiền gửi tiết kiệm linh hoạt

Vui lòng chọn loại tiền bạn muốn gửi tiết kiệm

Trên trang gửi ngay vui lòng nhập số tiền bạn muốn gửi tiết kiệm và lựa chọn phương thức nhận lãi phù hợp với bạn

            

 

Vui lòng lựa chọn kỳ hạn và lãi suất bạn muốn gửi

 

 

Vui lòng lựa chọn kỳ hạn và lãi suất bạn muốn gửi

   

Xem lại thông tin giao dịch và điều khoản của VNDT rồi nhấn ‘Đồng ý’. Sau đó nhấn [ Gửi tiết kiệm]

Trên trang tổng chi phí xem lại các thông tin giao dịch bao gồm: lượng tiền, kỳ hạn, thu nhập hàng tháng, lãi suất,số tiền lãi, ngày tháng đáo hạn… Sau đó nhấn [ Xác nhận ]

Nhập mã PIN để hoàn thành giao dịch 

       

Ghi chú:

 

 • Trong trường hợp bạn muốn hủy giao dịch gửi tiết kiệm, sau 2 ngày kể từ khi giao dịch thành công bạn mới có thể hủy
 • Trong trường hợp hủy trước thời hạn, sau 2 ngày tiền sẽ được hoàn về ví của bạn
 1. Loại gửi tiết kiệm tiền cố định

Vui lòng chọn loại tiền bạn muốn gửi tiết kiệm

Vui lòng nhập số tiền bạn muốn gửi tiết kiệm

Lựa chọn phương thức nhận lãi phù hợp với bạn

   

 

Vui lòng lựa chọn kỳ hạn và lãi suất bạn muốn gửi

Vui lòng xem lại các thông tin và đọc điều khoản của VNDT sau đó nhấn ‘ Đồng ý’ và nhấn [ Gửi tiết kiệm]

      

Trên trang tổng chi phí xem lại các thông tin giao dịch bao gồm: lượng tiền, kỳ hạn, thu nhập hàng tháng,… Sau đó nhấn [ Xác nhận ]

Nhập mã PIN để hoàn tất giao dịch

   

 

 • Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để hiểu chi tiết về lợi nhuận tăng thu nhập với VNDT:
Kỳ hạn (ngày) Hợp đồng linh hoạt Tất toán hợp đồng trước hạn
Lãi gốc cuối kỳ Lãi hàng tháng
7 3.50% 0 0.80%
14 4.50% 0 0.80%
21 5.00% 0 0.80%
30 6.00% 0 0.80%
60 8.00% 6.50% 0.80%
90 9.00% 7.50% 0.80%
180 11.00% 9.00% 0.80%
270 13.00% 11.0% 0.80%
360 14.00% 13.00% 0.80%
450 16.00% 14.00% 0.80%

Thời gian áp dụng: từ 12h00 ngày 06/7/2022

 • Ghi chú Chung:
 1. Trường hợp khách hàng chọn hình thức tiết kiệm cố định thì không được tất toán trước hạn. Với hình thức tiết kiệm linh hoạt, sau 3 ngày gửi khách hàng mới được tất toán.
 2. Trường hợp khách chọn phương thức tiết kiệm nhận lãi hàng tháng (tiết kiệm cố định), khi tất toán sớm, số token trả thừa sẽ bị thu hồi và trừ vào gốc.
 3. Thời gian trả token trong vòng 24h kể từ thời điểm khách tất toán.
 4. Trường hợp khách tất toán khoản tiết kiệm vào cuối tuần ( Thứ7, Chủ nhật) thì tiền gốc và lãi sẽ được trả vào thứ 2 tuần kế tiếp .
 5. Tỷ lệ lợi nhuận Saving sẽ thay đổi tuỳ thuộc hoạt động kinh doanh và sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm.