Trung tâm trợ giúp


Rút tiền mã hóa

Bạn vui lòng đăng nhập vào ứng dụng VNDT, trên trang VNDT nhấn chọn [Rút/Bán]

Vui lòng [Tiền mã hóa]  sau đó nhấn chọn loại coin/token bạn muốn rút

 

Sau khi chọn tiền điện tử, vui lòng chọn nền tảng mạng sau đó nhập hoặc quét địa chỉ ví tiền điện tử và nhập số tiền bạn muốn rút, sau đó nhấp vào [Rút]

 

 

Trên trang xác nhận bạn sẽ nhìn thấy các thông tin giao dịch bạn vừa thực hiện bao gồm: Số tiền rút, địa chỉ ví nhận, nền tảng, phí và tổng số tiền nhận được. Vui lòng nhấp vào [Xác nhận] để chuyển sang bước tiếp theo.

Trên trang xác minh bảo mật, vui lòng [Gửi] để nhận mã xác minh tài khoản. Sau đó nhập mã và nhấp vào [Gửi đi]

Vui lòng nhập mã PIN để hoàn tất giao dịch