Trung tâm trợ giúp


Chính sách phần thưởng

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn, nhấn chọn [Tài khoản] góc dưới bên phải màn hình

Tại trang Tài khoản vui lòng nhấn chọn [Phần thưởng] để xem thông tin chi tiết về số tiền thưởng bạn được nhận

Tại trang Phần thưởng bạn sẽ nhìn thấy tổng số tiền thưởng bạn đã nhận được bao gồm tiền thưởng bạn đăng ký tài khoản từ mã giới thiệu (Phần thưởng ID mới) và tiền thưởng bạn nhận được từ việc giới thiệu đăng ký tài khoản (Hoa hồng giới thiệu).

 

Để xem chi tiết thông tin số tiền thưởng bạn vui lòng nhấn chọn [Xem chi tiết].Bạn sẽ nhìn thấy thông tin cụ thể tổng số tiền bạn nhận được bao gồm số tiền đã giải băng và số tiền đã được rút, thông tin ngày tháng năm rút tiền.


Phần thưởng ID mới: Mỗi giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng , bạn sẽ được giải băng 10,000VNDT.

Hoa hồng giới thiệu: Mỗi giao dịch nạp tiền từ tài khoản ngân hàng ít nhất 2,5 triệu VNDT, bạn sẽ được giải băng 10,000 VNDT.

Tiền thưởng tiết kiệm: Khi người bạn của bạn gửi tiết kiệm, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ VNDT dựa trên gói tiết kiệm và thời gian gửi tiết kiệm của bạn bè.

Tiền thưởng hoán đổi: Khi người bạn của bạn thực hiện hoán đổi, bạn sẽ nhận phần thưởng được chia sẻ từ phí hoán đổi.

Tiền thưởng rút tiền: Khi người bạn của bạn thực hiện việc giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng, bạn sẽ nhận được phần thưởng chia sẻ từ phí rút tiền.