Trung tâm trợ giúp


Nạp qua Internet Banking

Bạn vui lòng đăng nhập vào ứng dụng VNDT, trên trang VNDT nhấn chọn [Nạp] 

Trong trang nạp, bạn vui lòng chọn [ Tiền pháp định ]

 

Chọn loại tiền pháp định bạn muốn nạp

Nhập số lượng tiền bạn muốn nạp

 

Vui lòng chọn phương thức thanh toán  Internet Banking

 

 

Chọn ngân hàng mà bạn muốn liên kết

 

 

Trên trang xác nhận vui lòng xem lại các thông tin thanh toán. Sau đó nhấn [ Tiếp tục]

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Internet Banking của bạn sau đó thực hiện thanh toán

 

Sau khi đăng nhập, vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thực hiện giao dịch và nhấn [Đồng ý] để hoàn thành giao dịch