Trung tâm trợ giúp


Nạp qua hình thức chuyển khoản ngân hàng

Bạn vui lòng đăng nhập vào ứng dụng VNDT, trên trang VNDT nhấn chọn [Nạp] 

Trong trang nạp, bạn vui lòng chọn [ Tiền pháp định ]

Chọn loại tiền pháp định bạn muốn nạp

Nhập số lượng tiền bạn muốn nạp

 

Vui lòng nhấn chọn hình thức chuyển khoản ngân hàng

Hay ngân hàng bạn muốn dùng để thanh toán

Trên trang xác nhận xem lại toàn bộ thông tin giao dịch sau đó nhấn [ Tiếp tục]

Vui lòng nhập mã PIN

 

Trên màn thông tin giao dịch sẽ hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng nhận và nội dung thanh toán. Vui lòng truy cập vào ứng dụng thanh toán trên điện thoại sau đó thực hiện chuyển khoản theo thông tin trên

Lưu ý chung:

  • Mỗi ngân hàng sẽ có 1 mã ngân hàng riêng, vui lòng nhập đúng mã ngân hàng.
  • Mỗi giao dịch sẽ có 1 mã phiếu thu riêng hiện trên màn hình, vui lòng nhập đúng mã phiếu thu.
  • Chuyển khoản đúng như nội dung đã hướng dẫn. Trường hợp nếu bạn nhắn tin sai nội dung thì giao dịch sẽ không thành công, bạn phải liên hệ đội ngũ hỗ trợ để được xử lý.
  • Bạn cần phải thực hiện từng bước theo như hướng dẫn, nếu không giao dịch sẽ không thành công trên hệ thống.
  • Bạn nên chụp lại màn hình khi chuyển khoản thành công (việc này để phục vụ cho việc tra soát sau này nếu giao dịch của bạn chưa thành công hoặc gặp trục trặc nào đó).

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn thanh toán mua tiền mã hóa trên ứng dụng VNDT. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề gì, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ trên ứng dụng VNDT hoặc trên website vndt.com hoặc gửi email về địa chỉ [email protected].