Trung tâm trợ giúp


Lãi suất khoản vay

Để biết thêm thông tin chi tiết về lãi suất khoản vay trên VNDT , bạn có thể tham khảo tại đây: 

Đồng coin cho vay Tối Thiểu Tối đa Kỳ hạn  Lãi suất ngày Lãi suất quá hạn (ngày) Số giờ quá hạn tối đa Phí trả trước Phí Thanh lý
VNDT 2,500,000 500,000,000 7 0.060% 0.180% 72 0 0.50%
14 0.060% 0.180% 72 0 0.50%
30 0.060% 0.180% 168 0 0.50%
90 0.060% 0.180% 168 0 0.50%
180 0.060% 0.180% 240 0 0.50%

 

Thế chấp % có thể vay %Gọi ký quỹ %Thanh lý
BTC 65% 75% 84%
ETH 55% 75% 84%
BNB 60% 75% 84%
ANTEX 60% 75% 84%

 

  • Chú ý: Lãi suất quá hạn sẽ gấp 3 lần lãi suất trong hạn

Bảng lãi suất được cập nhập ngày 28/03/2022