Trung tâm trợ giúp


Kích hoạt xác thực SMS

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản VNDT của bạn, nhấn chọn [Tài khoản] góc dưới bên phải màn hình sau đó chọn  [Bảo mật]

Trong mục bảo mật bạn vui lòng nhấn chọn [Trình xác thực SMS] để tiến hành bật mã xác thực SMS


Đầu tiên bạn vui lòng nhập số điện thoại vào mục số điện thoại  rồi nhấn [Gửi] để nhận mã. Sau khi có mã bạn nhập mã vào phần mã xác thực SMS  rồi nhấn [Kích hoạt]

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi mã xác thực về số điện thoại bạn thông qua cuộc gọi. Thời hạn nhận mã là 60s, vui lòng nghe máy để nhận mã kịp thời.