Trung tâm trợ giúp


Kích hoạt mã PIN

Vui lòng truy cập vào ứng dụng VNDT của bạn, nhấn chọn [ Tài khoản ] phía dưới góc trái màn hình sau đó nhấn chọn [ Bảo mật]   

Chọn mục bảo mật chọn [Cài đặt PIN

 Vui lòng nhấn bật để tiến hành bật mã PIN và nhập mã PIN
Nhập lại mã PIN vừa thiết lập

Nhập mã bảo mật được gửi đến Email hoặc số điện thoại của bạn. Sau đó nhập mật khẩu rồi nhấn [Gửi đi] để hoàn tất quá trình