Trung tâm trợ giúp


Hủy kích hoạt mã PIN

Vui lòng truy cập vào ứng dụng VNDT của bạn, nhấn chọn [ Tài khoản ] phía dưới góc trái màn hình sau đó nhấn chọn [ Bảo mật]

Trên trang bảo mật chọn [ Cài đặt PIN]

Tại trang cài đặt PIN vui lòng nhấn tắt

Sau khi nhấn tắt vui lòng nhập mật khẩu rồi nhấn [Tiếp Tục]

Nhập mã PIN để hủy kích hoạt