Trung tâm trợ giúp


Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thu hộ – chi hộ

Đăng nhập tài khoản ví VNDT, tại mục dịch vụ chọn dịch vụ cần thu hộ – chi hộ như “Điện“, “Tài chính” hoặc “Nước

Nhập các thông tin theo yêu cầu: Nhà cung cấp dịch vụ, mã khách hàng. Nhấn “Kiểm tra”

Sau khi kiểm tra chi tiết thông tin giao dịch vui lòng nhấn [Xác Nhận

 Nhập mã PIN để hoàn thành thanh toán