Trung tâm trợ giúp


Nạp tiền mã hóa

1. Bạn vui lòng đăng nhập vào ứng dụng VNDT, trên trang VNDT nhấn chọn  [], vui lòng nhấn chọn [Nạp/Mua]

2. Tại trang nạp vui lòng nhấn chọn [Tài sản số]  và loại tiền bạn muốn nạp

 

  1. Sau khi đã chọn được loại tiền muốn nạp, bạn chọn nền tảng tương ứng của đồng tiền muốn nạp như ERC20 hoặc TRC20…

5. Cuối cùng, bạn có thể chọn quét mã QR hoặc sao chép địa chỉ ví để hoàn thành nạp tiền

       

Lưu ý:

  • Nạp đúng loại coin/token tương ứng với địa chỉ ví . Loại coin/token không tương ứng sẽ không được xử lý.
  • Nhập đúng địa chỉ ví của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn nhập sai địa chỉ ví.