Trung tâm trợ giúp


Hướng dẫn dịch vụ nạp thẻ điện thoại trả trước/ trả sau

1.Vui lòng đăng nhập ứng dụng VNDT sau đó chọn chức năng [ V ]

2. Nhập số điện thoại cần thanh toán sau đó chọn [ Trả Trước ] hoặc [ Trả Sau ]

3.Vui lòng chọn nhà mạng cần thanh toán

4.Chọn mệnh giá cần thanh toán

5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin thanh toán sau đó ấn [Xác Nhận]

6. Nhập mã PIN để hoàn tất giao dịch