Trung tâm trợ giúp


Nạp dùng App Mobile Banking quét mã VietQR

1. Vui lòng đăng nhập tài khoản vào ứng dụng VNDT sau đó chọn [Nạp]

 

2.Trong trang nạp, bạn vui lòng chọn [ Tiền pháp định ]

3. Vui lòng nhấn chọn hình thức App Mobile Banking (VietQR NAPAS247)

3. Chọn ngân hàng bạn muốn sử dụng để quét mã và nhấn [Nạp]

 

4. Kiểm tra thông tin giao dịch của bạn và nhấn [Tiếp tục]

5. Nhập mã PIN của bạn 

6. Hệ thống sẽ hiển thị một mã VietQR, vui lòng lưu mã này lại sau đó mở ứng dụng mobile banking và nhấn chọn biểu tượng QR code để tiến hàng quét mã QR chuyển tiền Napas 24/7.

Sau khi thanh toán thành công, bạn vui lòng chụp màn hình và tải sao kê giao dịch . Sau đó nhấn [Hoàn Thành]