Trung tâm trợ giúp


Nạp qua thẻ ATM nội địa (NAPAS)

1. Vui lòng đăng nhập tài khoản vào ứng dụng VNDT sau đó chọn [Nạp]


2.Trong trang nạp, bạn vui lòng chọn [ Tiền pháp định ]

‌3. Vui lòng chọn phương thức thanh toán thẻ ATM nội địa ( Napas)

4. Chọn ngân hàng mà bạn muốn liên kết

5. Kiểm tra tất cả thông tin giao dịch và  nhấn [Tiếp tục]

7. Nhập mã PIN của bạn để chuyển đến bước tiếp theo

8. Nhập thông tin theo hướng dẫn và chọn [Tiếp tục] để hoàn thành thanh toán