Trung tâm trợ giúp


Đăng nhập bằng số điện thoại

Bạn vui lòng truy cập ứng dụng VNDT sau đó điền đầy đủ thông tin đăng nhập bao gồm số điện thoại, mật khẩu rồi nhấn chọn [Đăng nhập] để đăng nhập.

Sau khi nhấn [Đăng nhập] bạn sẽ thấy một mã xác minh ghép trượt,  vui lòng kéo thanh trượt để hoàn thành đăng nhập

Trong trường hợp bạn đã bật 2FA hệ thống sẽ chuyển qua xác thực 2FA trước khi hoàn tất đăng nhập. Bạn vui lòng chọn 1 trong 2 hình thức sau đó nhập mã rồi nhấn [Gửi] để hoàn thành đăng nhập.

Lưu ý:

Trong trường hợp bạn chọn Google Auth vào Authenticator để lấy mã. Ngược lại nếu bạn chọn SMS Auth hệ thống sẽ gửi mã qua cuộc gọi đến vui lòng nghe điện thoại để nhận mã sau đó nhập mã vào ô như hình trên.