Trung tâm trợ giúp


Đăng nhập bằng email

Bạn vui lòng truy cập vào ứng dụng VNDT sau đó điền đầy đủ thông tin đăng nhập bao gồm Email, mật khẩu  rồi nhấn chọn [Đăng nhập] để đăng nhập

Sau khi nhấn chọn [Đăng nhập] bạn sẽ thấy một mã xác minh ghép trượt, vui lòng kéo thanh trượt sang phải để hoàn thành đăng nhập Trong trường hợp bạn đã bật 2FA hệ thống sẽ chuyển qua xác thực 2FA. trước khi hoàn tất đăng nhập. Bạn vui lòng chọn 1 trong 2 hình thức rồi nhấn [Gửi] để hoàn thành đăng nhập

Lưu ý: 

Trong trường hợp bạn chọn Google Authenticator bạn vào Authenticator để lấy mã. Ngược lại nếu bạn chọn SMS Authenticator hệ thống sẽ gửi mã qua cuộc gọi thoại vui lòng nghe cuộc gọi để nhận mã sau đó nhập mã vào ô như hình trên.