Trung tâm trợ giúp


Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại

Bạn vui lòng mở ứng dụng VNDT và chọn [Đăng ký] ở góc bên phải để đăng ký tài khoản mới

Trên trang đăng ký bạn vui lòng làm theo hướng dẫn, nhập đầy đủ số điện thoại và mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng cho tài khoản của mình.

Lưu ý:

– Mật khẩu ít nhất 8 ký tự bao gồm cả số và chữ cái trong đó có 1 chữ cái VIẾT HOA và một số

– Nếu bạn được một người giới thiệu đăng ký trên VNDT, hãy đảm bảo đúng ID người giới thiệu (tùy chọn)

Sau khi đọc kỹ điều khoản ví VNDT, bạn có thể điền thông tin cá nhân và chọn “Đồng ý”. Sau đó, chọn [Đăng ký] để sang bước tiếp theo

Sau đó bạn sẽ thấy một mã xác minh ghép trượt, vui lòng kéo thanh trượt để chuyển sang bước tiếp theo.

Sau khi ghi nhận số điện thoại đăng ký, hệ thống gửi mã xác minh với hiệu lực 30s. Vui lòng kiểm tra kịp thời.

Bạn vui lòng nhập lại thông tin vừa đăng ký bao gồm số điện thoại và mật khẩu rồi nhấn chọn  [Đăng nhập] để có thể đăng nhập vào tài khoản

Lưu ý: Bảo mật tài khoản người dùng, hệ thống khuyến nghị luôn sử dụng chức năng xác thực hai (02) yếu tố (2FA) sau lần đăng nhập đầu tiên. Mã xác thực cần được lưu và bảo mật tuyệt đối cho những lần đăng nhập sau.