Trung tâm trợ giúp


Chương trình đối tác kinh doanh

Với phương châm  “Connecting people, connecting financial services, connecting cryptocurrencies, anytime, anywhere“ chúng tôi luôn nỗ lực và cố gắng hàng ngày để mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng,  quan tâm chú trọng đến quyền lợi của những đối tác kinh doanh, đó chính là các bạn, những người đang đọc bản thông báo này.

Chúng tôi cam kết chia sẻ những giá trị, lợi ích kinh doanh cao nhất với các bạn, đồng thời cùng các bạn xây dựng mối quan hệ lâu bền, gắn bó. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hiểu biết và hướng dẫn cộng đồng làm quen và sử dụng thành thạo những tính năng của hệ sinh thái VNDT.

Các cấp độ của đối tác kinh doanh

Dựa trên những số liệu về kinh doanh và đầu tư của khách hàng, VNDT phân loại đối tác kinh doanh thành 05 cấp độ (VIP) khác nhau từ VIP 1 đến VIP 5 . Mỗi cấp độ sẽ đi kèm với các điều kiện và quyền lợi khác nhau.

Lưu ý: Khi bạn tham gia sử dụng ví VNDT bạn sẽ trở thành đối tác VIP 0.  Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng giao dịch giữa ví VNDT và tài khoản ngân hàng, bạn cần hoàn thiện KYC tài khoản của mình. 

Các điều kiện để có thể đạt và duy trì cấp độ đối tác

Điều kiện VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5
Hoàn thành KYC 0 KYC cấp độ Thành viên  KYC cấp độ Thành viên  KYC cấp độ Thành viên ưu tiên KYC cấp độ Thành viên ưu tiên KYC cấp độ Thành viên chuyên nghiệp
Đăng ký cấp độ, số dư tối thiểu trong 24h 0 0 ANTEX 2.000.000 ANTEX 4.000.000 ANTEX 12.000.000 ANTEX 20.000.000 ANTEX
Volume giao dịch tối thiểu trong 30 ngày  0 0 VNDT 50.000.000 VNDT 100.000.000 VNDT 150.000.000 VNDT 250.000.000 VNDT

Bạn có thể bật chức năng sử dụng Antex  trả phí để được hưởng 25% Chiết Khấu khi giao dịch của mình trong mục [Cấp độ VIP]

 

Khi bạn đã trở thành đối tác của VNDT, chúng tôi vui mừng gửi đến bạn những ưu đãi về phí giao dịch trên ví VNDT.

Quyền lợi về phí giao dịch VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5
Phí giao dịch rút fiat 10.000 VNDT + 0.01% 10.000 VNDT + 0.01% 9.000 VNDT + 0.01% 9.000 VNDT + 0.01% 8.000 VNDT + 0.01% 8.000 VNDT + 0.01%
Phí giao dịch swap 0.16 % 0.16 % 0.14 % 0.12 % 0.12 % 0.1 %

Chính sách về phần thưởng: Tất cả các hoạt động mà đối tác của các bạn thực hiện trên ví VNDT, chúng tôi đều chia sẻ lại cho các bạn quyền lợi kinh doanh.

Quyền lợi các hoa hồng VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5
Hoa hồng giới thiệu  25.000 VNDT 25.000 VNDT 25.000 VNDT 25.000 VNDT 30.000 VNDT 35.000 VNDT
Hoa hồng trên phí Swap 0% 5% 7% 9% 11% 13%
Hoa hồng trên phí Crypto Loan 0% 10% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 12% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 14% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 16% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 18% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán
Hoa hồng trên lợi nhuận Saving 0% 5% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 6% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 7% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 8% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 9% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng
Hoa hồng trên phí rút fiat 0% 5% trên phí rút thực trả của khách hàng 7% trên phí rút thực trả của khách hàng 9% trên phí rút thực trả của khách hàng 11% trên phí rút thực trả của khách hàng 12% trên phí rút thực trả của khách hàng

Lưu ý (*)

  • Mỗi đối tác kinh doanh, sẽ có một ví VNDT Reward, để lưu trữ các thu nhập liên kết kinh doanh từ ví VNDT, điều này sẽ thuận tiện cho việc quản lý, thống kê lợi nhuận kinh doanh. VNDT sẽ trả toàn bộ Hoa hồng vào ví này, bao gồm: Hoa hồng giới thiệu, Hoa hồng trên lợi nhuận Saving, Hoa hồng Crypto Loan, Hoa hồng trên phí Swap, Hoa hồng trên phí rút fiat.
  • Hoa hồng trên phí Swap, Hoa hồng trên phí Crypto Loan, Hoa hồng trên lợi nhuận Saving, Hoa hồng trên phí rút fiat sẽ được chuyển từ ví Reward sang ví Chính mà không cần hoàn thành điều kiện về doanh số giao dịch.
  • Hoa hồng giới thiệu sẽ chỉ được nhận khi bạn và người bạn giới thiệu đều hoàn thành KYC cấp độ Thành viên.
  • Bạn có thể chuyển phần Hoa hồng giới thiệu trong ví Reward sang ví Chính của bạn khi bạn thực hiện các giao dịch rút tiền fiat trên ví VNDT. Mỗi một giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng, thì bạn sẽ được chuyển 10.000 VNDT từ ví VNDT Reward sang ví Chính.
  • Khi bạn tải ví, cài đặt và hoàn thiện việc KYC tài khoản cấp độ Thành viên: bạn nhận được Phần thưởng Chào mừng thành viên mới là 50.000 VNDT vào ví VNDT Reward. Phần thưởng này sẽ được chuyển về ví Chính khi bạn phát sinh một giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng, mỗi giao dịch bạn sẽ được chuyển 10.000 VNDT từ ví VNDT Reward sang ví Chính.
  • Chính sách đối tác, chính sách phí giao dịch có thể được thay đổi tuỳ thuộc vào chiến lược phát triển của sản phẩm ví VNDT, và sẽ được thông báo trên các kênh thông tin chính thức của VNDT.

* Chương trình được cập nhập vào 21/03/2022