Trung tâm trợ giúp


Chính sách hoa hồng

Tất cả các hoạt động mà đối tác của các bạn thực hiện trên ví VNDT, chúng tôi đều chia sẻ lại cho các bạn quyền lợi Hoa hồng (*)

Quyền lợi các hoa hồng VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5
Hoa hồng giới thiệu 25.000 VNDT 25.000 VNDT 25.000 VNDT 25.000 VNDT 30.000 VNDT 35.000 VNDT
Hoa hồng trên phí Swap 0% 5% 7% 9% 11% 13%
Hoa hồng trên phí Crypto Loan 0% 10% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 12% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 14% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 16% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán 18% trên lãi suất mà khách hàng thanh toán
Hoa hồng trên lợi nhuận Saving 0% 5% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 6% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 7% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 8% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng 9% trên lợi nhuận khách hàng khi thanh lý hợp đồng
Hoa hồng trên phí rút fiat 0% 5% trên phí rút thực trả của khách hàng 7% trên phí rút thực trả của khách hàng 9% trên phí rút thực trả của khách hàng 11% trên phí rút thực trả của khách hàng 12% trên phí rút thực trả của khách hàng

Lưu ý (*)

  1. Mỗi đối tác kinh doanh, sẽ có một ví VNDT Reward, để lưu trữ các thu nhập liên kết kinh doanh từ ví VNDT, điều này sẽ thuận tiện cho việc quản lý, thống kê lợi nhuận kinh doanh. VNDT sẽ trả toàn bộ Hoa hồng vào ví này, bao gồm: Hoa hồng giới thiệu, Hoa hồng trên lợi nhuận Saving, Hoa hồng Crypto Loan, Hoa hồng trên phí Swap, Hoa hồng trên phí rút fiat.
  2. Hoa hồng trên phí Swap, Hoa hồng trên phí Crypto Loan, Hoa hồng trên lợi nhuận Saving, Hoa hồng trên phí rút fiat sẽ được chuyển từ ví Reward sang ví Chính mà không cần hoàn thành điều kiện về doanh số giao dịch.
  3. Hoa hồng giới thiệu sẽ chỉ được nhận khi bạn và người bạn giới thiệu đều hoàn thành KYC cấp độ Thành viên.
  4. Bạn có thể chuyển phần Hoa hồng giới thiệu trong ví Reward sang ví Chính của bạn khi bạn thực hiện các giao dịch rút tiền fiat trên ví VNDT. Mỗi một giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng, thì bạn sẽ được chuyển 10.000 VNDT từ ví VNDT Reward sang ví Chính.
  5. Khi bạn tải ví, cài đặt và hoàn thiện việc KYC tài khoản cấp độ Thành viên: bạn nhận được Phần thưởng Chào mừng thành viên mới là 50.000 VNDT vào ví VNDT Reward. Phần thưởng này sẽ được chuyển về ví Chính khi bạn phát sinh một giao dịch rút tiền về tài khoản ngân hàng, mỗi giao dịch bạn sẽ được chuyển 10.000 VNDT từ ví VNDT Reward sang ví Chính.
  6. Chính sách đối tác, chính sách phí giao dịch có thể được thay đổi tuỳ thuộc vào chiến lược phát triển của sản phẩm ví VNDT, và sẽ được thông báo trên các kênh thông tin chính thức của VNDT.

* Chương trình được cập nhập vào 21/03/2022