Trung tâm trợ giúp


Cách sử dụng VNDT Crypto Loan

1. Tải ứng dụng và đăng ký tài khoản


Đầu tiên bạn cần tải về ứng dụng VNDT Wallet và Đăng ký tài khoản

📲 IOS : https://apps.apple.com/vn/app/vndt/id1569762167
📲 Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vndtapp

2. Tạo Khoản vay

1. Đăng nhập vào ứng dụng VNDT Wallet 

2. Để có thể Vay , bạn cần chuyển tài sản tiền mã hóa của mình từ [Ví chính] đến [Ví vay] để làm tài sản thế chấp 

 • Từ trang Ví , chọn [ Chuyển ]
 • Chọn loại tiền mã hóa làm tài sản thế chấp . Hiện tại VNDT đang hỗ trợ 3 loại tiền làm tài sản thế chấp bao gồm BTC, ETH và BNB 
 • Nhập số lượng cần chuyển
 • Nhấn  [ Xác nhận chuyển khoản ]  để hoàn tất
 • Xem lại lịch sử tại trang Lịch sử chuyển đổi

3. Tạo khoản vay 

 • Từ giao diện chính , chọn [ Tăng Thu Nhập ] 
 • Chọn [ Khoản Vay ]
 • Tại trang Lịch sử khoản vay, chọn [ Vay ngay bây giờ ] để bắt đầu.

Với VNDT Wallet bạn có thể vay USDT hoặc VNDT  đến 88% của tài sản thế thế chấp BTC, ETH, BNB 

 • Chọn tài sản bạn muốn vay và nhập số tiền vay.
 • Chọn tài sản thế chấp và số tiền thế chấp sẽ được tính tự động theo LTV ban đầu
  ( Nếu bạn nhập số lượng tài sản thế chấp, giá trị khoản vay sẽ được hệ thống tính tự động)
  Mức thế chấp ban đầu sẽ được thay đổiphụ thuộc vào từng đồng tiền mã hóa và con số cụ thể sẽ được hiển thị 
 • Chọn một kỳ hạn vay ( 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 90 ngày, 180 ngày) 
 • Sau khi xác nhận số tiền có thể vay, thế chấp, lãi suất, thời gian hoàn trả, v.v, hãy nhấp vào [ Vay ]
 • Xác nhận tất cả thông tin tại cửa sổ bật lên Xác nhận khoản vay. Đọc kỹ và nhấp vào [Xác nhận].

4. Rút khoản vay để sử dụng

Như vậy khoản vay của bạn đã được yêu cầu thành công, khi khoản vay được chấp thuận. Số tiền vay sẽ được gửi vào Ví vay của bạn.

Bạn có thể rút bằng cách :

 • Chọn [ Chuyển ]
 • Chuyển từ [ Ví vay ] đến [ Ví Chính ]
 • Chọn coin
 • Nhập số lượng

3. Điều chỉnh tỷ số vay trên giá trị (LTV)

Bạn có thể điều chỉnh thế chấp tại trang Chi tiết Khoản vay. Bạn luôn có thể gia tăng thế chấp và khi LTV của bạn thấp hơn mức LTV ban đầu, bạn cũng có thể giảm bớt thế chấp.

 • Chọn [ Khoản vay ]
 • Nhấp vào lệnh vay đang tiến hành mà bạn muốn điều chỉnh
 • Chọn [ Điều chỉnh LTV ]
 • Để điều chỉnh LTV, bạn có thể  thêm/bớt số tiền thế chấp theo cách thủ công.
  Lựa chọn Thêm/Bớt
 • Nhập số lượng và kiểm tra các giá trị Số tiền đã vay, Số tài sản thế chấp hiện tại, LTV ước tính sau khi điều chỉnh
 • Nhấp vào [Thêm thế chấp] hoặc [Xóa thế chấp] để xác nhận việc điều chỉnh LTV.

4. Cách trả nợ

 • Nhấp vào [ Trả nợ ] trong chi tiết khoản vay 
 • Bạn có thể nhập [Số tiền phải trả] để trả một phần hoặc chọn [ Tối đa ] để trả hết
 • Xem lại thông tin chi tiết và nhấp vào [Xác nhận hoàn trả]

5. Cách kiểm tra lệnh vay và lịch sử vay của tôi

1. Chọn [ Khoản vay ]  tại trang Tăng thu nhập
2. Bạn có thể kiểm tra:
 • Lệnh sử khoản vay
 • Lịch sử trả nợ
 • Lịch sử điều chỉnh LTV