Trung tâm trợ giúp


Các câu hỏi thường gặp về VNDT Crypto Loan

1. Ai có thể vay trên VNDT Crypto Loan?

Tất cả người dùng trên VNDT Wallet đã hoàn thành KYC & eKYC đều có thể vay trên VNDT Crypto Loan

2. Tôi có thể vay loại tiền mã hóa nào trên  VNDT crypto Loans?

HIện tại VNDT đang hỗ trợ vay hai loại tiền mã hóa bao gồm $VNDT và $USDT . Bạn có thể xem  chi tiết tại bảng dưới

Bảng 1 : Tài sản có thể vay ( lưu ý số liệu có thể thay đổi tùy từng thời điểm)


3. Tôi có thể sử dụng loại tiền mã hóa nào làm thế chấp ?


VNDT hỗ trợ ba loại tiền mã hóa làm tài sản thế chấp bao gồm BTC, BNB và ANTEX.  Lưu ý: tùy từng thời điểm sẽ có thay đổi cụ thể. Vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ nếu có thắc mắc.

4. Các kỳ hạn vay kéo dài bao lâu

Hiện tại VNDT Crypto Loan có các kỳ hạn vay là 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày. Bạn hoàn toàn có thể trả nợ trước và tiền lãi được tính trên số giờ đã vay

5. Tiền lãi được tính như thế nào ?

Tiền lãi được tính dựa trên số giờ vay thực tế và có thể được trả trước. Lãi suất được tính 3 lần mỗi giờ sau khi hợp đồng hết hạn. Các hợp đồng quá hạn hơn 72 giờ sẽ được tự động đóng lại để hoàn trả

6. Làm thế nào để trả lãi và gốc?

Bạn có thể trả lãi và gốc một cách thủ công từ trang Chi tiết khoản vay , chọn Thanh toán lại

7. LTV là gì?

LTV là giá trị của tài sản thế chấp trên tài sản mà bạn vay. Giá dùng ở đây sẽ là giá Index.

Các đồng tiền thế chấp khác nhau sẽ có mức LTV ban đầu khác nhau, đồng nghĩa với việc khi bạn sử dụng các đồng coin khác nhau có cùng giá trị để làm thế chấp, giá trị khoản vay sẽ khác nhau.

Ví dụ theo Bảng 1, Bạn muốn vay USDT và sử dụng BTC làm tài sản thế chấp, khi đó số lượng USDT bạn có thể vay = Số lượng BTC * Giá index hiện tại của BTC * 65%

ANTEX – VNDT đã tích hợp thành công ChainLink Price Feed để đảm bảo nguồn giá luôn được cập nhập chính xác và liên tục

8. Điều gì sẽ xảy ra khi LTV của tôi quá cao?

Khi  ( số tiền vay  + giá trị lãi tích luỹ) / số lượng tài sản thế chấp ≥ lệnh kỹ quỹ, hệ thống của chúng tôi sẽ nhắc bạn  tăng thế chấp

Khi ( số tiền vay  + giá trị lãi tích luỹ) / số lượng tài sản thế chấp ≥ LTV thanh lý , chúng tôi sẽ thanh lý tài sản thế chấp của bạn để trả nợ của bạn.

9. Tôi có thể hoàn trả đầy đủ trước hạn không?

Bạn có thể hoàn trả đầy đủ khoản vay bất kì lúc nào , và tiền lãi chỉ được tính theo số giờ mà bạn vay.

10. Điều gì xảy ra khi khoản trả nợ của tôi quá hạn?

Chúng tôi sẽ cho thời gian quá hạn là 72 giờ. Trong thời gian đó, bạn sẽ bị tính lãi suất 3 lần mỗi giờ. Nếu bạn vẫn không trả sau khi thời gian quá hạn kết thúc, chúng tôi sẽ thanh lý thế chấp của bạn để trả nợ.

11. Làm cách nào để điều chỉnh tài sản thế chấp của tôi?

Bạn có thể điều chỉnh thế chấp tại trang Chi tiết Khoản vay. Bạn luôn có thể gia tăng thế chấp và khi LTV của bạn thấp hơn mức LTV ban đầu, bạn cũng có thể giảm bớt thế chấp.

12. Tôi có thể rút tiền mã hóa mà tôi vay không?

Bạn có thể rút tiền mã hoá mà bạn đã vay.