Trung tâm trợ giúp


Biểu phí dịch vụ nạp/ rút tiền pháp định

Khi bạn đã trở thành đối tác của VNDT, chúng tôi vui mừng gửi đến bạn những ưu đãi về phí giao dịch rút tiền pháp định trên ví VNDT như sau:

Cấp VIP VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5
Phí giao dịch rút offchain 10,000 VNDT + 0.01% 10,000 VNDT + 0.01% 9,000 VNDT + 0.01% 9,000 VNDT + 0.01% 8,000 VNDT + 0.01% 8,000 VNDT + 0.01%
  • – Phí giao dịch rút tiền: tỷ lệ được tính trên tổng giá trị giao dịch của bạn

Hiện tại, VNDT không thu phí với các giao dịch nạp tiền pháp định.

Lưu ý:

– Bạn cần phải thực hiện KYC (Xác minh danh tính) để được hưởng quyền lợi về phí giao dịch

– Bảng phí giao dịch được cập nhật vào ngày 21/ 03/ 2022. Bảng phí này sẽ có thay đổi tùy vào từng thời điểm