Trung tâm trợ giúp


Biểu phí dịch vụ hoán đổi tiền mã hóa

Khi bạn đã trở thành đối tác của VNDT, chúng tôi vui mừng gửi đến bạn những ưu đãi về phí giao dịch  hoán đổi tiền điện tử trên ví VNDT như sau:

Cấp VIP VIP 0 VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5
Phí giao dịch hoán đổi 0.16 % 0.16 % 0.14 % 0.12 % 0.12 % 0.1 %
  • Phí giao dịch hoán đổi: tỷ lệ được tính trên tổng giá trị quy đổi của bạn

Lưu ý:

  • Bạn cần phải thực hiện KYC (Xác minh danh tính) để được hưởng quyền lợi về phí giao dịch
  • Bảng phí giao dịch được cập nhật vào ngày 21/ 03/ 2022. Bảng phí này sẽ có thay đổi tùy vào từng thời điểm