Giao dịch &
Dịch vụ tài chính

Ví VNDT cho phép lưu trữ – gửi/nhận tất cả các loại crypto phổ biến trên thị trường hiện nay. Mọi giao dịch đều được đảm bảo an toàn bởi hệ thống phòng chống rủi ro và phòng chống rửa tiền tự động.