Giao dịch &
Dịch vụ tài chính

Ví VNDT cho phép lưu trữ – gửi/nhận tất cả các loại crypto phổ biến trên thị trường hiện nay. Mọi giao dịch đều được đảm bảo an toàn bởi hệ thống phòng chống rủi ro và phòng chống rửa tiền tự động.

Liên kết với hệ thống trung gian thanh toán Nganluong, cho phép người dùng sở hữu crypto trên ví VNDT có thể hoán đổi tự động sang VNDT stablecoin, từ đó hoán đổi sang VNĐ và ngược lại chỉ trong một thao tác.

Việc sử dụng crypto trong các dịch vụ hàng ngày được giải quyết triệt để với giải pháp của hệ thống VNDT.