Gia tăng tài sản số

Tối ưu hóa và gia tăng giá trị tài sản số bằng các dịch vụ
Saving, Farming, Staking, Loan

Saving

Sử dụng các loại cryptocurrency để gửi tiết kiệm với lợi nhuận rất hấp dẫn. Các gói Saving rất linh hoạt về thời gian, bạn có thể kết thúc hợp đồng bất cứ lúc nào bạn muốn.

Loan

Dùng chính crypto để vay VNDT / USDT trong lúc vẫn muốn giữ crypto. Có thể vay lên đến 88% giá trị tài sản thế chấp với một khoản lãi suất thấp, dưới sự quản lý an toàn của hệ thống kiểm soát tài chính đã được kiểm toán.

Farming

Tham gia các pool Farming ngay trên ví VNDT với APY hấp dẫn

Staking

Với các token dùng thuật toán POS, người dùng có thể tiến hành tham gia Staking để nhận lấy phần thưởng là chính những token này