SONG VỚT RÁC TỰ ĐỘNG

Song vớt rác tựng động dùng để bảo vệ thiết bị phía sau, bằng việc loại bỏ các loại rác theo yêu cầu của Kỹ sư; kích thước, khoảng cách song chắn rác phụ thuộc vào kích thước rác cần loại bỏ.

Việc vận hành thường gián đoạn, có thể được khởi động bằng rơ le thời gian hoặc bằng cảm biến chênh lệch mực nước

Song vớt rác được lắp đặt với góc nghiêng 75 độ hoặc 90 độ. 

 

Liên hệ