SONG VỚT RÁC DẠNG RỔ

Song vớt rác dạng rổ là bộ phận thu gom và vớt rác cho các trạm bơm hay giếng tác dòng, Song vớt rác dạng rổ được cấu tạo bao gồm các bộ phận sau.

  1. Rổ đựng rác: Rổ được cấu tạo từ các song để dữ rác, khoảng hở song thông thường 5 - 10 mm
  2. Khung dưới: Khung được gắn vào tường, bao gồm khung trượt và song chắn rác thẳng đứng
  3. Khung trên: Khung rời có Ba lăng xích để kéo rổ rác lên đổ vào thùng. Khung trên là bộ phận rời được bảo quản tại kho.
Liên hệ