LED PT 1007

Đèn chiếu sáng loại lưỡi hái, sử dụng chiều hai bên đường hoặc một bên đường, mối đèn được thiết kế chiếu lêm hoặc chiếu lên và chiếu xuống, tùy thuộc vào yêu cầu của kỹ sư

Đèn làm bằng nhôm, tấm chắn phane quang

Thân cột làm bằng thép mẹ kẽm, sơn tĩnh điện theo màu chỉ định

Liên hệ