Đèn chiếu sáng cảnh quan loại cây

Đèn chiếu sáng cảnh quan ngoài nhà loại cây, được thiết kế thêm hệ thống cây leo trên thân cột làm cho cảnh quan của không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Đèn sử dụng đèn LED năng lượng mặt trời.