Cung ứng vật tư và lắp đặt hệ thống Cơ khí, Van cửa phai cho Nhà máy xử lý nước thải thành phố Thanh Hóa

07/12/2017 04:10:38 AM

Hình ảnh thi công