Cung cấp Van cửa phai, Van cửa lật cho gói thầu G: Dự án cải thiện môi trường nước thành phố HCM, lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi- Tẻ, giai đoạn 2

10/09/2018 04:23:08 PM

Hình ảnh sản xuất, thử nghiệm và nghệm thu sản phẩm

Sản xuất tại xưởng

Đóng gói chuẩn bị tiến vào Sài Gòn

Nghiệm thu, cắt mẫu thí nghiệm VL tại hiện trường