Cung cấp và lắp đặt Van cửa lật cho Gói thầu số 8 : Xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu thuộc dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội

07/12/2017 04:10:06 AM

Địa điểm xây dựng Trạm xử lý nước thải nằm trong Công viên Thống Nhất với diện tích xây dựng khoảng 5.000 m2, công suất xử lý là 13.300 m3/ngày đêm, thời gian thi công là 756 ngày. Gói thầu sử dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hiện đại đã được thử nghiệm ở điều kiện Việt Nam, có kết hợp công nghệ xử lý bùn hoạt tính truyền thống xử lý triệt để về môi trường và hiệu quả kinh tế. Để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cảnh quan công cộng trong khu vực Công viên Thống nhất, các hạng mục công trình xử lý nước thải được xây ngầm sâu 13m. Chất lượng nước thải sau xử lý xả ra đạt tiêu chuẩn Việt Nam bậc 2

Lế khới công xây dựng

Hình ảnh thi công lắp đặt Van cửa lật