Xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp ở Hà Nội: Cần chế tài mạnh với doanh nghiệp vi phạm

13/09/2017 03:51:05 AM
Sáng qua (8/9), đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện quy định pháp luật về thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP.

Xu ly nuoc thai tai cac cum cong nghiep o Ha Noi: Can che tai manh voi doanh nghiep vi pham - Anh 1

Ảnh minh họa

Mới có 30% CCN có trạm xử lý nước thải hoạt động ổn định

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Phước An cho biết, trên địa bàn TP hiện có 43 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động ổn định, trong đó, có 21 CCN đã và đang được đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, 3 cụm đã có dự án nhưng chưa đầu tư, còn lại 19 cụm chưa có dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, trong số các cụm đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, mới có 13 cụm hoạt động ổn định trạm, 8 cụm đã có trạm nhưng chưa hoạt động hoặc không hoạt động.

Đối với 19 cụm chưa có trạm xử lý nước thải tập trung, do các cụm này có quy mô nhỏ từ 1,9 đến 43,6ha, chủ yếu có quy mô khoảng 11ha với các ngành nghề chủ yếu là mộc và cơ khí, phát sinh lượng nước thải ít, hiện nay các hộ dân và doanh nghiệp đều đang khai thác, sử dụng nước ngầm, do đó việc điều tra khảo sát khối lượng nước thải của các hộ sản xuất, kinh doanh rất khó khăn và tính chính xác không cao.

Cũng theo ông Đồng Phước An, trong công tác quản lý vận hành trạm xử lý nước thải còn gặp nhiều khó khăn, do các doanh nghiệp chưa phối hợp với các chủ đầu tư của CCN trong việc đấu nối thoát nước để thu gom nước thải về trạm. Công suất vận hành thực tế còn thấp hơn nhiều công suất thiết kế do chưa đấu nối thu gom đồng bộ và tư vấn tính toán thiết kế công suất nhà máy chưa điều tra chi tiết nhu cầu xả thải. Ngoài ra, việc thu phí nước thải cũng gặp nhiều khó khăn do các chủ đầu tư chưa xác định giá dịch vụ thoát nước và lưu lượng nước thải của các doanh nghiệp.

Xây dựng phương án tổng thể trong quản lý xả thải 

Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân đánh giá, công tác quản lý và chấp hành quy định của pháp luật về thu gom và xử lý nước thải tại các CCN vẫn còn nhiều bất cập, việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại CCN còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục ngay những hạn chế và hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đã được HĐND TP thông qua, trong đó, có chỉ tiêu đến hết năm 2017 tỷ lệ CCN đã hoạt động ổn định có trạm và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt 55,8%, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá lại cơ chế của TP, trên cơ sở đó, tham mưu UBND TP trình HĐND điều chỉnh cơ chế cho phù hợp nếu cần thiết; tham mưu cho TP ban hành chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp không chấp hành đầy đủ quy định về xả thải và có phương án tổng thể trong quản lý việc xả thải tại các CCN trên địa bàn TP.

Đồng thời, phải tiến hành ngay việc xây dựng 2 trạm nước thải tập trung đã được TP phê duyệt dự án đầu tư là trạm Phú Thịnh (Sơn Tây) và trạm Ngọc Sơn (Chương Mỹ). Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần triển khai quyết liệt quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong CCN. Sở Công Thương sớm hoàn thiện trình UBND TP phê duyệt quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn TP đến năm 2020 có xét đến năm 2030 để làm cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trạm và hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Ngọc Tuấn