Parkcity 2
Parkcity 1
123
1234

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2000, trải qua từng thời kỳ phát triển, VNDT.VN đã khẳng định được năng lực của mình qua thực tế sử dụng sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu tại các dự án vốn vay ODA, FDI và các nguồn vốn khác trên toàn quốc. Sản phẩm của VNDT.VN được sản xuất cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia cao cấp và tuân thủ quy trình quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 -2015. Sự thành công của Công ty đã góp phần đem lại lợi ích kinh tế thiết thực cho Cộng đồng và Quốc gia Việt Nam. 

TIÊN PHONG,SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, THÀNH CÔNG